Termin i stanje

Pružaoca usluge

Pružalac usluga obezbjeđuje korisniku pristup mreži onlajn izvora, uključujući onlajn igrice, tekstualne poruke, bogat sadržaj kao i onlajn informacije koje mogu da se preuzmu na vaš mobilni telefon ili sličan uređaj. Pružalac usluge : Mixcial Global. Tehnički Pružalac : NTH Media d.o.o. Podgorica. Broj korisničke službe : +38220405889 (Pon-Pet 9: 00-17: 00h)

Naknade i plaćanje

Imaćete slobodan pristup našim onlajn uslugama. Pored usluga i njihove upotrebe, vi ćete platiti iznos koji odgovara važećoj tarifi pružaoca usluge i tarifama mobilnog operatera. Troškovi će vam biti naplaćeni kroz račun usluge mobilne telefonije od strane vašeg pružaoca mobilnih usluga. Pružalac zadržava pravo da promijeni cijene usluga objavljujući detalje ovih promjena na svojoj web stranici. Za ovu uslugu ćete dobiti 3 sadržaja nedeljno po cijeni od 0, 80 € po poruci.

Raskid

Saglasni ste da pružalac usluge, samoinicijativno i bez obzira na razloge za prekid upotrebe usluge, može da uništi i ukloni sadržaje i informacije usluge ako vjeruje da ste zanemarili uslove ili ste reagovali protiv odredbi i uslova ili iz bilo kog drugog razloga. Slažete se da pružalac usluge može odmah da izbriše ili onemogući vaš nalog i sve povezane informacije, liste ili datoteke, i/ili da vam onemoguć dalji pristup usluzi. U skladu sa odredbama opštih termina i uslova, pružalac usluge može da prekine pristup servisu bez prethodnog obavještenja. Da biste poništili pretplatu na uslugu, pošaljite "STOP ENT" na 14641.

Ograničenje odgovornosti

Saglasni ste da pružalac neće biti odgovoran za bilo kakva direktna, indirektna, slučajna, posebna, slučajna ili posledična oštećenja ili gubitke, uključujući gubitak poslovnog ugovora, pobjede, bogatsva, gubitak podataka (1) korišćenje usluge ili opciju za korišćenje usluge; (2) troškove obezbjeđivanja zamjenske robe i usluga, podataka, informacija, kupljenih usluga , ili kao rezultat izveštaja ili transakcija; (3) neovlašćeni pristup ili promjene vaših poruka ili informacija; (4) obavještenje ili sprovođenje trećih lica u uslugu, ili (5) za bilo koju druga stvar u vezi sa uslugom. Ne bi trebalo da koristite uslugu koja oštećuje ili povrijeđuje osobe, nekretnine ili poslovanje ukoliko dođe do greške. Vi isključivo snosite sve rizike za ovu upotrebu